سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۰۵
 

اهداف و استراتژی :

اهداف :
1- صیانت از گنجینه علمی ، فرهنگی ، فنی ، .....
2- اتخاذ روش های صحیح نگهداری اسناد و مدارک و استفاده بهینه از آن
3-کاهش تولید و چرخش اسناد
4-روشهای دقیق و مطمئن در شناسائی اوراق
5- تقلیل هزینه ها
6-تسریع و سهولت دسترسی و استفاده صحیح از مدارک جمع آوری شده
7-افزایش ضریب موارد ایمنی
8-ایجاد سیستم های بایگانی مکانیزه
استراتژی :
1-برگزاری دوره های آموزشی در رابطه با نحوه نگهداری و ارزشیابی اسناد و مدارک
2- اتخاذ روش صحیح نگهداری و بایگانی اسناد و مدارک
3-بازدید دوره ای و موردی از اسناد و مدارک
4-بازنگری جدول زمانبندی اسناد و مدارک درمانی ، اداری ، مالی
5-یکسان سازی اسناد و مدارک
6-تشکیل کمیته های تخصصی اسناد و مدارک درمانی ، اداری ، مالی
7- تنظیم برنامه های بازدید از اسناد و مدارک
8-تشکیل سوکمیسیونهای ارزیابی اسناد و مدارک در بهداشت و درمانهای تابعه

تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839